Spring naar content

De gemeenschappen

Bent u een (toekomstige) energiegemeenschap?

Energie Commune is er om u te ondersteunen en te begeleiden.

Asset 18

De huidige energiesituatie van burgers

  •  Energiegemeenschappen hebben een rechtsgrondslag in twee Europese richtlijnen*, maar bestaan nog niet in het regionale recht.
  • Energiegemeenschappen bestaan in de vorm van proefprojecten of in de vorm van bestaande coöperaties (Rescoop Wallonie, COCITER, Corenove, ...).

*Richtlijn (EU) 2018/2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie en Richtlijn (EU) 2018/944 van 5 juni 2019 betreffende de regels voor de interne markt voor elektriciteit.

  • Er is een faciliterende dienst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor het Waals Gewest.
  • De traditionele spelers op de elektriciteitsmarkt (leveranciers, DNB's, enz.) positioneren zich als toekomstige dienstverleners voor de gemeenschappen.
cooperative-energiris

Onze doelstellingen voor 2025

Wij willen

  • een alomvattend, duidelijk en samenhangend juridisch kader voor gemeenschappen.
  • dat energiegemeenschappen een volwaardige speler zijn op de energiemarkt waartoe zij op niet-discriminerende wijze toegang hebben.

 

  • openbare instrumenten voor ondersteuning en begeleiding. Ze moeten betaalbaar of gratis te gebruiken zijn.
  • dat energiegemeenschappen bijdragen aan de bestrijding van brandstofarmoede.

Hoe kunnen wij u helpen?

 Onze nuttige tools voor gemeenschappen :

Tout savoir sur l’énergie

Vous souhaitez sensibiliser de façon interactive vos élèves aux enjeux de l’énergie et des changements…

Voir l'outil

Fiche pédagogique – Echange sur l’énergie

Dans le cadre de la recherche participative sur la transition énergétique menée par le Théâtre…

Voir l'outil

Calculateur photovoltaïque wallon

Le photovoltaïque est-il toujours rentable? Pour vous aider à répondre à cette question, Energie Commune…

Voir l'outil

Onze gemeenschapsprojecten :

SunSud Vlogaert

Le projet, encore en cours de développement, a pour ambition d’expérimenter un partage de l’électricité…

Voir le projet

Nos Bambins

Le projet, démarré en août 2020, constitue la première expérimentation sur le territoire bruxellois d’un…

Voir le projet

Communication des coopératives

Depuis fin 2018, Energie Commune apporte un soutien ponctuel à la communication afin de professionnaliser…

Voir le projet

Onze statistieken :

Désolé, aucun résultat ne correspond à vos recherches

Onze documentatie :

Désolé, aucun résultat ne correspond à vos recherches