Spring naar content

De gemeenschappen

Bent u een (toekomstige) energiegemeenschap?

Energie Commune is er om u te ondersteunen en te begeleiden.

Asset 18

De huidige energiesituatie van burgers

  •  Energiegemeenschappen hebben een rechtsgrondslag in twee Europese richtlijnen*, maar bestaan nog niet in het regionale recht.
  • Energiegemeenschappen bestaan in de vorm van proefprojecten of in de vorm van bestaande coöperaties (Rescoop Wallonie, COCITER, Corenove, ...).

*Richtlijn (EU) 2018/2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie en Richtlijn (EU) 2018/944 van 5 juni 2019 betreffende de regels voor de interne markt voor elektriciteit.

  • Er is een faciliterende dienst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor het Waals Gewest.
  • De traditionele spelers op de elektriciteitsmarkt (leveranciers, DNB's, enz.) positioneren zich als toekomstige dienstverleners voor de gemeenschappen.
cooperative-energiris

Onze doelstellingen voor 2025

Wij willen

  • een alomvattend, duidelijk en samenhangend juridisch kader voor gemeenschappen.
  • dat energiegemeenschappen een volwaardige speler zijn op de energiemarkt waartoe zij op niet-discriminerende wijze toegang hebben.

 

  • openbare instrumenten voor ondersteuning en begeleiding. Ze moeten betaalbaar of gratis te gebruiken zijn.
  • dat energiegemeenschappen bijdragen aan de bestrijding van brandstofarmoede.

Hoe kunnen wij u helpen?

 Onze nuttige tools voor gemeenschappen :

Calculateur photovoltaïque wallon

Le photovoltaïque est-il toujours rentable? Pour vous aider à répondre à cette question, Energie Commune…

Voir l'outil

Outil POLLEC

Cet outil permet de définir une vision à long terme du territoire ainsi que des…

Voir l'outil

Bruxelles-Environnement & le partage d’énergie

En cliquant sur le bouton en haut à droite “Lien vers l’outil” vous trouverez des…

Voir l'outil

Onze gemeenschapsprojecten :

REC4EU

Présentation du projet   REC4EU est le premier projet de coopération territoriale visant à accélérer le…

Voir le projet

SunSud, le partage d’énergie à Saint-Gilles

SunSud est le premier projet de redistribution d’énergie solaire (ou partage d’électricité) dans un logement social bruxellois….

Voir le projet

La Communauté d’énergie Nos Bambins

Le   projet   constitue   la première   expérimentation   sur   le   territoire bruxellois d’un partage local d’énergie entre …

Voir le projet

Onze statistieken :

Désolé, aucun résultat ne correspond à vos recherches

Onze documentatie :

Désolé, aucun résultat ne correspond à vos recherches