Spring naar content

Gemeenten

U vertegenwoordigt een gemeente, een dorp, een regio en u wilt de lokale energietransitie ondersteunen?

Energie Commune kan u helpen bij uw acties.

Asset 19

De huidige energiesituatie van de gebieden

In Wallonië

 • Meer dan 200 Waalse gemeenten zijn betrokken bij POLLEC (POLitique Locale Energie Climat).
 • Meer dan 100 gemeenten hebben zich aangesloten bij het Burgemeestersconvenant.
 • 45 gemeenten hebben hun actieplannen voor duurzame energie en klimaat (PAEDC) afgerond.
 • Sinds 2012 coördineert Energie Commune het programma POLLEC (POLitique Locale Energie Climat) voor Wallonië, waarvan de zesde campagne in 2021 van start is gegaan. Het doel van dit programma is de toetreding van gemeenten tot het burgemeestersconvenant te ondersteunen.
 • Het Waals Gewest is de coördinator van het Convenant van Burgemeesters.

Meer informatie

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Op 24 oktober 2019 heeft de Brusselse regering haar Klimaatenergieplan 2030 (PNEC) aangenomen.
 • Het Brusselse PNEC richt zich voornamelijk op drie regionale bevoegdheidsgebieden: klimaatactie, energie-efficiëntie en innovatie.
 • De afgelopen tien jaar is de productie van energie uit hernieuwbare bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegenomen, maar ze blijft beperkt, voornamelijk vanwege het beperkte potentieel in een stedelijke context en de nabijheid van de luchthaven (verboden zone voor de installatie van windturbines).

Meer informatie

Martelange

Onze doelstellingen voor 2025

Wij willen

 • alle Waalse en Brusselse gemeenten hebben een PAEDC met ambitieuze doelstellingen voor 2030 op het gebied van zowel mitigatie van als aanpassing aan de klimaatverandering;
 • alle Waalse gemeenten hebben de lokale veerkrachtdimensie geïntegreerd in hun PAEDC;
 • in elke betrokken gemeente worden drie vlaggenschipacties uitgevoerd die de beginselen van de energiedemocratie ten uitvoer leggen (renovatieplatforms, verwarmingsnetwerken, lokaal biomassaplatform, PV-centrales, injectie van biomethaan in het netwerk, lokale deelname aan windenergieprojecten, lokale collectieve mobiliteitsoplossingen aangedreven door 100% lokale hernieuwbare energie, enz.)

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze nuttige tools voor gemeenschappen 

Outil POLLEC

Cet outil permet de définir une vision à long terme du territoire ainsi que des…

Voir l'outil

Calculateur photovoltaïque et Thermique de Bruxelles

A Bruxelles, le photovoltaïque est la technologie qui représente le plus haut potentiel de production…

Voir l'outil

Onze gemeenschapsprojecten 

REC4EU

Présentation du projet   REC4EU est le premier projet de coopération territoriale visant à accélérer le…

Voir le projet

Résilience territoriale

Dérèglement climatique, effondrement du vivant, écosystèmes perturbés, pandémies, épuisement des ressources comme des hommes et…

Voir le projet

Expertise – pôle énergie

Le Pôle Energie est un organe consultatif chargé de remettre des avis en matière de…

Voir le projet

Onze statistieken 

Désolé, aucun résultat ne correspond à vos recherches

Onze documentatie

Désolé, aucun résultat ne correspond à vos recherches